Logo
 
Liceul "Matei Basarab" Craiova
Deviza noastra este: "CUNOASTEREA ÎNSEAMNA PUTERE"
 
 
 

Liceul "Matei Basarab" asigura:

 • Personal didactic competent si specializat
 • Personal specializat pentru cabinetul medical
 • Personal pentru supraveghere video si paza non stop
 • Personal pentru instruire si ajutor la biblioteca
 • Personal pentru asigurarea disciplinei în camine


People
Resurse umane

Personal didactic

În prezent, cele 84 cadre didactice care îsi desfasoara activitatea în Liceul "Matei Basarab" prezinta urmatoarea structura:

 • profesori titulari: 4 profesori cu doctorat, 43 cu gradul I, 20 cu gradul II, 16 cu definitivat, 1 consilier psihopedagog
 • profesori suplinitori: 3


Personal didactic auxiliar

 • contabil sef, contabil
 • administrator
 • secretar
 • secretar sef
 • bibliotecar
 • informatician
 • laborant
 • pedagogi
 • supraveghetori noapte

Personal nedidactic

 • muncitori întretinere
 • îngrijitori
 • paznici
 • magaziner
 
© Liceul Matei Basarab. Toate drepturile rezervate.
developed by Crissa