Logo
 
Liceul "Matei Basarab" Craiova
Deviza noastra este: "CUNOASTEREA ÎNSEAMNA PUTERE"
 
 
 

Scoala dispune de:

 • Spatii de învatamânt modernizate si dotate
 • Laboratoare si cabinete specializate
 • Ateliere pentru instruirea practica
 • Biblioteca cu peste 20.000 de volume
 • Baza sportiva de 1200 mp
 • Sala de sport modernizata
 • Sistem de monitorizare video
 • Cabinet medical
 • Cabinet consiliere scolara
 • Camin – internat reabilitat si modernizat
 • Cantina
 • Încalzire proprie prin doua centrale termice
 • Spatiu verde si sera de flori


Building
Structura

Liceul "Matei Basarab" dispune de sapte corpuri de cladire, dintre care doua functioneaza ca spatii de învatamânt, doua sunt ateliere, o sala de sport, un camin mixt si o cantina.

Clasa pregatitoare si clasele de la programul "Scoala dupa scoala" functioneaza în corpul B, separat de restul claselor, tinând cont de necesitatile specifice vârstei mici a copiilor.

Corp scoala A

Parter

 • Cabinet Director
 • Cabinet Director adjunct I
 • Cancelarie
 • Serviciul Contabilitate
 • Laborator Biologie
 • Secretariat
 • Cabinet Istorie
 • Cabinet Consilier psihopedagog
 • Cabinete specializate
 • Sãli de clasã

Etajul I

 • Cabinet Coordonator de proiecte si programe educative
 • Cabinet administrator de retea
 • Trei laboratoare de informaticã
 • Laborator Chimie
 • Sãli de clasã

Etajul II

 • Laborator fizicã
 • Cabinet Firmã de Exercitiu
 • Cabinet de proiecte si programe educative
 • Cabinet Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitãtii
 • Sãli de clasã

Corp scoala B

 • Cantinã
 • Cabinet Director adjunct II
 • Sãli de clasã
 • AFTER SCHOOL (sãli pentru efectuarea temelor, salã pentru activitãti recreative, salã pentru odihnã, masã caldã servitã la cantina scolii)
 • Laborator informatica
 • Cabinet de stiinte Socio-umane
 • Cabinet Medical

Corp C – Camin internat

Parter

 • Sãli de clasã
 • Bibliotecã
 • Arhiva

Etajul I

 • Camere fete

Etajul II

 • Camere fete

Etajul III

 • Camere bãieti

Ateliere

 • Ateliere de instala?ii tehnico sanitare si de gaze
 • Atelier de meserii umede - construc?ii
 • Atelier de electrotehnicã
 • Atelier de mecanica
 • Atelier CAD

Salã de sport

Teren de sport

Douã centrale termice proprii

Serã de flori

 
© Liceul Matei Basarab. Toate drepturile rezervate.
developed by Cirlugea