?? Liceul Matei Basarab
 
 
Logo
 
Liceul "Matei Basarab" Craiova
Deviza noastra este: "CUNOASTEREA ÎNSEAMNA PUTERE"
ecdl
 
 
 

Permisul ECDL PROFIL BAC certifica:

 • Utilizarea computerului
 • Procesare de text – Word
 • Calcul tabelar – Excel
 • Baze de date – Access
 • Prezentari – PowerPoint
 • Instrumente online
Liceul "MATEI BASARAB" Craiova este centru de instruire ?i testare ECDL acreditat!ecdl
ecdl
Centrul RO325 din cadrul Liceului “Matei Basarab” Craiova este Centru de Testare Acreditat ECDL.

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai raspândit standard de certificare a abilita?ilor de utilizare a computerului, recunoscut la nivel international.

Permisul ECDL este folosit si recunoscut în peste 100 de ?ari de catre companii de renume, în administratie sau de institutii de învatamânt de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obtinut în România este valabil în oricare tara din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limita de valabilitate în timp, competen?ele digitale fiind certificate pe via?a, în conformitate cu programele analitice aferente fiecarui modul, aflate în vigoare la momentul sus?inerii examinarii.

Cui se adreseaza certificarile ECDL?

Tinerii, elevii, studen?ii, func?ionarii publici sau angaja?ii în companii î?i pot dovedi abilita?ile IT prin intermediul certificarilor ECDL.

Nu exista limita de vârsta pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Avantaje ECDL
 • Elevii care de?in Permisul ECDL PROFIL BAC î?i pot echivala proba de Competen?e digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat National. Nivelul de competen?a digitala pe diploma de Bacalaureat va fi:
  • "utilizator avansat", pentru candida?ii care au ob?inut Permisul ECDL PROFIL START BAC
  • "utilizator experimentat", pentru candida?ii care au ob?inut Permisul ECDL PROFIL BAC
  Programa pentru ob?inerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa ?colara pentru clasele a IX-a ?i a X-a. Astfel, liceenii pot sa se pregateasca chiar în cadrul orelor de la ?coala pentru ob?inerea unei certificari cu recunoa?tere interna?ionala.
 • ECDL deschide noi oportunitati pentru a obtine o bursa în strainatate.
 • Competen?ele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerin?a pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte ?ari.
 • Cadrele didactice din înva?amântul preuniversitar care de?in Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
 • Studen?ii î?i pot echivala diverse cursuri de informatica sau birotica cu Permisul ECDL la anumite universita?i.
 • Un CV este 100% complet cu ECDL. Permisul ECDL deschide noi oportunitati pentru a obtine un loc de munca mai bun, îmbunatateste perspectivele de promovare în cariera ?i scade probabilitatea de a pierde o oferta de serviciu.
 • Certificarea la standard interna?ional este cea mai sigura dovada a competen?elor de?inute, fiind referin?a de care ai nevoie în parcursul academic sau profesional.
Module ECDL
ecdl
Profilul ECDL pentru BAC

Cerificarile ECDL PROFIL START BAC ?i ECDL PROFIL BAC se adreseaza elevilor care, pe lânga dezvoltarea portofoliului personal, doresc sa echivaleze proba de competen?e digitale din cadrul Bacalaureatului.

Permisele ECDL PROFIL BAC au aceea?i recunoa?tere interna?ionala ?i valabilitate nelimitata ca orice alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obtine în urma promovarii a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obtine în urma promovarii a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentari.

Testare: online, cu afi?area rezultatelor în timp real
Aplicatii: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016/Office 365 (instalat local)
Simulari disponibile: online

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe sa se creeze înca de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât sa satisfaca cerintele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul ECDL nu expira si poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vietii.

Candidatul î?i poate dezvolta permanent Profilul ECDL, ob?inând noi certificari ECDL.

ecdl

Programele analitice ECDL aferente fiecarui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro

ECDL START este o certificare constituita din 4 module separate, ce acopera competen?ele ?i ariile de cunoa?tere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

ECDL STANDARD este certificarea careia îi corespund 7 module ECDL si care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module aditionale la alegere, astfel încât sa se dezvolte si sa se certifice competenta digitala.

Cele 3 module aditionale pot fi alese dintre urmatoarele module ECDL Intermediar: Prezentari, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD, Computing, Digital Marketing, Online Collaboration.

ECDL AVANSAT ofera cunostintele necesare certificarii la un nivel superior în utilizarea unor aplicatii specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentari Avansat.

Câte un permis ECDL AVANSAT se obtine dupa promovarea fiecarui modul ECDL Avansat.
ECDL EXPERT se obtine prin promovarea si certificarea oricaror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adreseaza cadrelor didactice care, detinând acest permis, doresc sa beneficieze de oportunitatea obtinerii unui numar de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obtine în urma promovarii a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentari.

ECDL PROFIL FIN este recunoscut de Institutul Bancar Român , iar sub egida Asocia?iei Române a Bancilor ?i Bancii Na?ionale a României ?i a fost dezvoltat prin gruparea specifica a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în doua variante:
Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente online, Editare text, Calcul tabelar ?i Prezentari.
Profilul ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentari ?i IT Security.

Modulul ECDL 3D Printing - endorsed by ECDL Foundation - este dezvoltat de ECDL România ?i se adreseaza tuturor persoanelor care doresc sa dobândeasca cuno?tin?e de baza în domeniul tehnologiilor de printare 3D ?i sa î?i certifice competen?ele de imprimare 3D la standard interna?ional.
Modulul se adreseaza de asemenea ?i persoanelor care lucreaza în acest domeniu ?i care doresc sa î?i certifice competen?ele de imprimare 3D existente.

Înscrierea

Va puteti înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare si achizitionând apoi o Serie unica de înscriere ECDL.

Durata ob?inerii certificarii

Perioada de ob?inere a unei certificari ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenta al fiecarui candidat si de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea sustinerii acestor examene.

Candida?ii nu au obliga?ia de a urma un curs de pregatire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL ?i de a sus?ine examenele.
Pentru pregatire, solicita?i simulari ECDL catre Centrul de Testare ECDL la care v-a?i înscris.

Certificarea ECDL

Dupa promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicita Permisul ECDL corespunzator catre centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioada nedeterminata.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro sau prin accesarea Profilului ECDL online.

Alegeti certificarea ECDL de care aveti nevoie ?i intrati în programul interna?ional de certificare a competen?elor digitale!
Date de contact Centru de Testare Acreditat ECDL RO325 - Liceul "Matei Basarab" Craiova

Prof. Patra?cu Costela – tel 0727758843 – mail costela_patrascu@yahoo.com

Prof. Trandafir Ileana – tel 0742735663 – mail ileana.trandafir11@yahoo.com

 
© Liceul Matei Basarab. Toate drepturile rezervate.
developed by Crissa