Logo
 
Liceul "Matei Basarab" Craiova
Deviza noastra este: "CUNOASTEREA ÎNSEAMNA PUTERE"
 
 
 

Istoria, pe scurt:

1966 - Liceul industrial de constructii

1993 - Grupul scolar "Matei Basarab"

2012 - Liceul "Matei Basarab"


1966 - 2 clase

1977 - 37 clase

1989 - 55 clase

2000 - 53 clase


Dupa revolutie:

2/3 clase profil servicii

1/7 clase învatamânt vocational

1/9 clase învatamânt cu frecventa redusa

1/6 clase învatamânt cu profesional redusa

1/6 clase învatamânt liceal tehnic

1/7 clase învatamânt seral


Realizari pentru identitatea scolii:

Revista scolii "Gânduri noi"

Fundatia "Matei Basarab"

Statuia - bust a domnitorului "Matei Basarab"GraduationHat
Istoric
Liceul "Matei Basarab" Craiova s-a infiintat in anul 1966, cu 2 clase de liceu, sub numele de "Liceul industrial de constructii" prin ordin nr. 91249/1966 al M.E.I., devenind dupa aceea "Liceul industrial nr. 7" Craiova, iar dupa revolutie (1993) a primit numele de Grupul Scolar "Matei Basarab". Începând cu anul 2012 a devenit Liceul "Matei Basarab".

Matei Basarab a fost un ilustru domnitor al Tarii Romanesti si se pare, cel mai mare ctitor de asezaminte culturale si religioase din cele doua principate, motiv pentru care un liceu de "constructii" a optat pentru acest nume.

Dinamica evolutiei sale: 2 clase în 1966, 37 de clase în 1977, 55 de clase în 1989, 53 de clase în 2000 arata ca a fost si este una din unitatile de referinta ale judetului Dolj.

"Odiseea" spatiilor în care a functionat, se prezinta astfel: 1966 - 1970 în localul Liceului "N. Titulescu"; 1971-1977 local propriu, special construit în strada Brestei; 1978 si pana în prezent în local propriu pe strada Vasile Alecsandri nr. 97 unde s-au construit o serie întreaga de obiective (ateliere, camin baieti, extindere cantina).

Înainte de revolutie, tutelat de T.C.Ind si patronat de M.C.Ind., era una dintre cele mai mari unitati din tara care pregatea forta de munca pentru domeniul constructii - montaj din zona de sud-vest a tarii.

Dupa revolutie, în conformitate cu noile cerinte economico-sociale, unitatea s-a transformat considerabil: au aparut noi profiluri: servicii (2/3 din populatia scolii), au aparut clase de învatamânt vocational (atletism 1/7), au aparut clase de învatamânt cu frecventa redusa (1/9) si s-au continuat activitatile scolii profesionale (1/6), învatamânt liceal tehnic (1/7) si învatamaâtului seral.

Personalul scolii, elevii si parintii sunt preocupati sa asigure unitatii o noua identitate care s-a personificat si s-a individualizat în reteaua scolara a Craiovei. Astfel au aparut revista scolii "Gânduri noi", fundatia "Matei Basarab", statuia - bust a domnitorului "Matei Basarab" - patronul spiritual al liceului etc.

Indiferent de vremuri, unitatea a reusit sa fie un "reper" serios de învatamânt si educatie, îndeplinindu-si menirea de a forma oameni corespunzatori exigentelor etapei. Unitatea a fost slujita de un lot valoros si fidel de oameni care s-au identificat cu fiinta ei asa cum au fost, între altii, directorii M. Manoiu, A. Ghenea, I. Fistea, S. Bitoianu si O. Podeanu.
 
© Liceul Matei Basarab. Toate drepturile rezervate.
developed by Crissa