? Liceul Matei Basarab
 
 
Logo
 
Liceul "Matei Basarab" Craiova
Deviza noastra este: "CUNOASTEREA ÎNSEAMNA PUTERE"
ecdl
 
 
 

Permisul ECDL PROFIL BAC certifică:

 • Utilizarea computerului
 • Procesare de text – Word
 • Calcul tabelar – Excel
 • Baze de date – Access
 • Prezentări – PowerPoint
 • Instrumente online
Liceul "MATEI BASARAB" Craiova este centru de instruire și testare ECDL acreditat!ecdl
ecdl
Centrul RO325 din cadrul Liceului “Matei Basarab” Craiova este Centru de Testare Acreditat ECDL.

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în peste 100 de țări de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare ţără din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

Cui se adresează certificările ECDL?

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Avantaje ECDL
 • Elevii care dețin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional. Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:
  • "utilizator avansat", pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC
  • "utilizator experimentat", pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC
  Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.
 • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
 • Competențele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerință pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte țări.
 • Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
 • Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.
 • Un CV este 100% complet cu ECDL. Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.
 • Certificarea la standard internațional este cea mai sigură dovadă a competențelor deținute, fiind referința de care ai nevoie în parcursul academic sau profesional.
Module ECDL
ecdl
Profilul ECDL pentru BAC

Cerificările ECDL PROFIL START BAC și ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal, doresc să echivaleze proba de competențe digitale din cadrul Bacalaureatului.

Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeași recunoaștere internațională și valabilitate nelimitată ca orice alt tip de certificare ECDL.

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real
Aplicaţii: Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016/Office 365 (instalat local)
Simulări disponibile: online

Profilul ECDL

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii.

Candidatul își poate dezvolta permanent Profilul ECDL, obținând noi certificări ECDL.

ecdl

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro

ECDL START este o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

ECDL STANDARD este certificarea căreia îi corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar: Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD, Computing, Digital Marketing, Online Collaboration.

ECDL AVANSAT oferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat.

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.
ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

ECDL PROFIL FIN este recunoscut de Institutul Bancar Român , iar sub egida Asociației Române a Băncilor și Băncii Naționale a României și a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:
Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente online, Editare text, Calcul tabelar și Prezentări.
Profilul ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări și IT Security.

Modulul ECDL 3D Printing - endorsed by ECDL Foundation - este dezvoltat de ECDL România și se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștințe de bază în domeniul tehnologiilor de printare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional.
Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

Înscrierea

Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

Durata obținerii certificării

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.
Pentru pregătire, solicitați simulări ECDL către Centrul de Testare ECDL la care v-ați înscris.

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro sau prin accesarea Profilului ECDL online.

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie și intraţi în programul internațional de certificare a competențelor digitale!
Date de contact Centru de Testare Acreditat ECDL RO325 - Liceul "Matei Basarab" Craiova

Prof. Pătrașcu Costela – tel 0727758843 – mail costela_patrascu@yahoo.com

Prof. Trandafir Ileana – tel 0742735663 – mail ileana.trandafir11@yahoo.com

 
© Liceul Matei Basarab. Toate drepturile rezervate.
developed by Crissa